Mw. Margriet Volders (penn.), Beilen

Portretfoto MargrietM.W. Volders, geboren 14 april 1939 te Onstwedde.

Mijn  belangstelling voor de vele facetten van Israël is bij mij ontstaan, toen ik in 1978 voor het eerst in Israël geweest ben met “Thacir” (theologische, archeologische, culturele israël-reizen). Nauwelijks terug werd ik “lid gemaakt” van het Genootschap Nederland-Israël, een organisatie die zich betrokken voelt bij het land Israël, zijn inwoners en zijn verschillende culturen en godsdiensten. Reeds jaren ben ik bestuurslid van de afdeling Hoogeveen.

Begin 1970 werd ik “ouderling-kerkvoogd” van de Hervormde gemeente Beilen. Het virus van het kerkenwerk heeft mij niet meer verlaten. Ik ben nu vooral bezig met beheerzaken (RCBB) en op kerkrentmeesterlijk terrein, zowel in de provincie als landelijk.

Beroepsmatig was ik 43 jaar fulltime werkzaam, achtereenvolgens in het onderwijs, de huishoudelijke voorlichting in ruilverkavelingen, de sociaal-economisch voorlichting en beleidssecretaris van een landbouworganisatie.

Plaatselijk ben ik lid van de werkgroep Kerk en Israël.