Reinier Gosker

Reinier Gosker
Reinier Gosker

Voorzitter Classicale Kerk en Israël Werkgroep Overijssel-Flevoland)

Mijn wieg stond in Voorburg, waar ik in september 1950 geboren werd. Mijn schooltijd bracht ik door in Zwolle. Ik vervolgde mijn opleiding aan de Theologische Hogeschool in Kampen en aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Na mijn studie werd ik vicaris in de Nederlandse Oecumenische Gemeente in Berlijn. De confrontatie met de door de nazi’s uitgemoorde Joodse gemeente in Berlijn bracht mijn theologische existentie aan het wankelen, waardoor ik op het spoor van ‘Kerk en Israël’ terecht kwam. Vanaf ’82 was ik predikant in Amsterdam, Scherpenzeel (Gld.), Zuidwolde (Dr.) en Wesepe. Lange tijd was ik redacteur van het PKN-kwartaalblad Kerk en Israël Onderweg. Eenmaal in Overijssel aangeland werd ik voorzitter van de Classicale (voorheen provinciale) Werkgroep Kerk & Israël in Overijssel-Flevoland. Na mijn emeritaat in 2016 functioneerde ik o.m. als secretaris van de landelijke Protestantse Raad voor Kerk en Israël. Ik ben geen hoogvlieger, ook niet op het terrein van de Joods-christelijke dialoog. Maar wel besef ik, sinds mijn verblijf in Berlijn, dat ik geen geloofwaardig christen en theoloog kan zijn zonder mij rekenschap te geven van het antisemitisme en anti-judaïsme in de geschiedenis van kerk en theologie. Op en onder de preekstoel probeer ik dat waar te maken. Dit alles bood – en biedt mij nog altijd – een entree tot de boeiende wereld van de veelkleurige Joodse traditie en gemeenschap, waarmee ik zou willen dat een gelouterd christendom zich van harte verstaat.