Willem Bouwhuis

Geboren en getogen in Noetsele/Nijverdal, woon ik nu al weer bijna 50 jaar in Hellendoorn.
Ik ben getrouwd en heb twee dochters en twee kleinkinderen.
Als kind waren twee dingen belangrijk voor mij; voetbal en boeken.
Komend uit een christelijk nest, speelde ook hét Boek een voorname rol.
Mijn vader was een blijmoedige Bonder met veel humor, heel actief op het kerkelijk erf, terwijl mijn moeder waar ze maar kon bezig was met hulp aan mensen, zowel dichtbij als veraf. Daarbij waren ook veel kleinschalige projecten in Israël die ze ondersteunde.
Mijn belangstelling voor Israël is dus niet zo vreemd.
Deze werd nog meer gewekt door de avonden over het joods gedachtegoed. In het kader van het winterwerk van de PG Hellendoorn werden die jarenlang verzorgd door de heer De Lange, oud hoofdonderwijzer van de School met de Bijbel. Hij bezit ontzettend veel kennis op dat gebied.
Hij leerde ons op een semitische manier naar de bijbel te luisteren en liet ons kennis maken met de diepere lagen van de verhalen.
Er ging een wereld voor mij open. Gedeelten waar ik het altijd moeilijk mee had, gingen ineens op een heel andere manier leven.
Daardoor ben ik me meer gaan verdiepen in het Jodendom en ook in de grondtekst van het Eerste Testament, het Hebreeuws. En, zoals het een boekenliefhebber betaamt, probeerde ik ook mijn eigen bibliotheekje op te bouwen op dat gebied.
Toen ik in het voorjaar overleg had met Leon Eigenhuis over de Leerdiensten Tora en Evangelie, die we in 2022 gaan houden in Hellendoorn/Nijverdal, stelde hij de vraag of ik ook toe zou willen treden tot deze werkgroep. Dat heb ik, na enig beraad, toegezegd.
Momenteel ben ik verder nog voorzitter van wijk West van de PG Hellendoorn en maak ik ook deel uit van de Algemene Kerkenraad en de lokale Raad van Kerken.